Ako prebieha IQ test

IQ Testy zadarmo online sú inšpirované jedným z najspoľahlivejších testov inteligencie, ktorý bol prvýkrát použitý počas II. svetovej vojny a vyskúšaný na veľkých skupinách osôb pri triedení záujemcov o vojenskú službu. Meria predovšetkým inteligenciu vrodenú a výsledný IQ (inteligenčný kvocient) je len málo ovplyvnený schopnosťami a zručnosťami, ktoré sme si osvojili výchovou a vzdelaním, preto je vhodný nielen pre dospelých, ale aj pre deti od 10 rokov.

IQ test skúma inteligenciu v tých najdôležitejších dimenziách, ako je napr. pozornosť, schopnosť presného vnímania, predstavivosť, schopnosť vyvodzovať relácie a analógie a zisťovať všeobecné alebo špecifické vzťahy medzi javmi. Čo predstavuje vrodená inteligencia? Predovšetkým schopnosť riešiť problémy originálnym a efektívnym spôsobom. Inteligentným ľuďom sú veľmi blízke kreatívne riešenia a nezvyčajný pohľad na rozličné situácie, či problémy.

Riešenie úloh v teste nie je nijako presne časovo ohraničené, aj keď by vyplnenie testu nemalo trvať dlhšie ako asi 30 minút. Ak niekto vyrieši úlohy v kratšom čase, nemá tento fakt výraznejší vplyv na celkový výsledok. Test by nemal byť plnený pod tlakom časového stresu alebo v strachu o dobrý výsledok.

Online IQ test sa skladá z 30 úloh očíslovaných vzostupne od 1 do 30. Pri každej úlohe je osem možností riešenia, avšak z týchto ôsmich ponúkaných riešení je vždy iba jedno správne. Ani jednu z úloh nemožno vyriešiť dvoma či dokonca viacerými spôsobmi. Každá otázka tohto testu je tvorená obrázkom, kde je naľavo umiestnené pole 3 x 3 políčok, z ktorého plochy je jedno políčko vyňaté. Vedľa veľkého poľa je napravo umiestnených osem výrezov, z ktorých iba jeden môže byť uznaný za chýbajúcu časť obrazca naľavo.