Čo je IQ test?

IQ test je určený pre otestovanie IQ (inteligenčného kvocientu) človeka v pomere k ostatnej populácii. Existuje mnoho metód ako IQ test vykonávať a na internete nájdete všelijaké IQ testy zadarmo, avšak to neznamená, že sú všetky grátis. Niektoré sú zdarma, iné sú spoplatnené.


Základnú definíciu IQ vytvoril v roku 1912 nemecký psychológ William Stern, keď definoval mieru inteligencie ako pomer "mentálneho veku" a veku skutočného: Teda ak by malo desaťročné dieťa intelektuálne schopnosti na úrovni trinásťročného, je jeho IQ rovné 130 (100.13 / 10). Pri testovaní sa používali úlohy rozdelené podľa toho, ako starí jedinci je sú v priemere schopní zvládnuť. Mentálny vek sa potom určil podľa najnáročnejších úloh, ktoré bol testovaný schopný adekvátne riešiť. Tento vzorec však možno len ťažko používať pre dospelých, najmä preto, že biologický vek rastie lineárne a mentálne nie. Starí ľudia by teda získavali veľmi nízke hodnoty IQ, čo môže byť úplne v rozpore s ich schopnosťami.

Asi 50% populácie má priemernú hodnotu IQ (tj 90-110). 110-139 má približne 13% populácie a medzi géniov patrí 1,5% obyvateľov Zeme. Vzhľadom na Gaussovu krivku podobné rozloženie nájdeme aj u nižších hodnôt IQ. Skóre pod 70 bodmi sa nazýva postupne debilita, imbecilita a idiocia. V mnohých prípadoch sa výšku svojho IQ dozvieme až pri návšteve psychológa. Nemusíte však čakať tak dlho, stačí, keď vyskúšate IQ testy zadarmo, ktorých je všade plno. Nie všetky ponúkajú presné výsledky, ale aspoň pre orientačné číslo by Vám to mohlo stačiť.


Ak sa z nejakého dôvodu nudíte vyskúšajte IQ testy zadarmo a zistite, ako vysoké je Vaše IQ.